Personvernerklæring

Kristiansand folkebibliotek behandler dine personopplysninger etter personvernloven til enhver tid.

Hva slags opplysninger samler vi inn om deg som bruker?

Kristiansand folkebibliotek samler kun inn de nødvendige opplysningene om deg som bruker av våre tjenester. Her vil du kunne lese personvernerklæringen for alle tjenestene vi tilbyr som krever at vi må ha noe informasjon registrert om deg i våre systemer. Med personopplysninger menes opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Kristiansand folkebibliotek sitt ansvar overfor personopplysninger

Kristiansand folkebibliotek er ansvarlig for alle opplysninger som samles inn, og dersom du har spørsmål som gjelder ditt personvern og dine opplysninger registrert hos oss, ta kontakt med oss på post.folkebibliotek@kristiansand.kommune.no. Hvis du ønsker å bli fjernet som låner i våre utlånsystemer kan du sende oss en e-post eller melde inn en sak til oss via Min side. Eventuelle utestående lån må leveres før du kan fjernes som låner i systemet. Kristiansand kommune har en mer gjeldende personvernerklæring og eget personvernombud som kan kontaktes ved eventuelle spørsmål som måtte komme.

Hjemmel for lagring av dine opplysninger

Hovedgrunnlaget for behandlingen av personopplysningene finnes i personvernforordningens (GDPR) Artikkel 6 1 a): «Den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål». Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysninger og gitt ditt samtykke da du ble registrert som låner/ bruker ved biblioteket.

I noen tilfeller bygger også lagringen på GDPR artikkel 6 1 e): «Behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt». Bibliotekene er pålagt å samle inn statistikk over bruken av biblioteket. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå og avleveres til Nasjonalbiblioteket. GDPR artikkel 6 1 e) er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som den behandlingsansvarlige er pålagt, jf. forskrift om bibliotekstatistikk.

Informasjonskapsler (Cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. Dette er informasjon som så overføres tilbake til nettstedet ved senere besøk.

Ønsker ikke du at våre cookies blir lagret og brukt på din enhet kan du bruke inkognito- eller surf privat-modus i din nettleser. Vi gjør oppmerksom på at dersom det nektes lagring av alle informasjonskapsler i en slik modus i nettleseren din, kan det forårsake at siden ikke fungerer best mulig.

Se gjerne vår kontaktinfo og ikke nøl med å spørre oss om hva slags data vi lagrer hos oss. Vi bruker både sesjonsavhengige informasjonskapsler og faste informasjonskapsler. Sesjonsavhengige informasjonskapsler slettes automatisk hver gang du lukker nettleseren, dette gjelder for eksempel om du er innlogget på «Min side» via vår hjemmeside.

Faste informasjonskapsler lagres lokalt på din PC, og dette gjør at innlasting av siden du besøker går raskere neste gang. Dette gjelder også lagret informasjon i form av skjemadata og eventuelt lagrede passord. Husk at disse innstillingene gjelder nettleseren du bruker og de preferansene som gjelder for den.