Rus og vold

  • Maria Kjos Fonn – Heroin chic
  • Tore Renberg – Kompani Orheim
  • Peter F. Strassegger – Aleksander den store
  • Åse Ombustvedt – Når er jeg gammel nok til å skyte faren min?
  • Arne Svingen – Alt jeg skylder deg er juling
  • William S. Burroughs – Junkie