Politikk og samfunn

  • Martine Johansen – Vi har ikke fire nye år
  • George Orwell – 1984