Nyttige nettsider

Her har vi samlet noen nettsider som kan være nyttige når du skriver en oppgave. Helt nederst ligger det i tillegg lenker til noen sider der du får tilgang til gratis filmer og lyd- og e-bøker gjennom lånekortet ditt.

Kildehenvisninger:

 • Kildekompasset: kildekompasset.no
  Kildekompasset viser deg hvordan du henviser riktig til kilder etter bestemte maler, eller referansestiler. En vanlig mal å bruke er APA 6th eller APA 7th.
 • Søk & skriv: sokogskriv.no/referansestiler
  Søk & skriv viser deg også hvordan du henviser riktig til kilder etter bestemte referansestiler. Søk & skriv er noe mindre oversiktlig enn Kildekompasset, men fordelen er at den viser flere referansestiler, for eksempel Chicago som er en annen vanlig referansestil.

Kildekritikk:

 • NDLA: ndla.no
  NDLA skriver om en strategi for kildekritikk som de kaller for TONE. Er kilden troverdig, objektiv, nøytral og egnet?

Ordbøker:

 • Bokmålsordboka og Nynorskordboka: ordbok.uib.no
  En ordbok for både bokmål og nynorsk. Du kan også se hvordan ordene bøyes.
 • NAOB – Det Norske Akademis ordbok: naob.no
  En ordbok som gir informasjon om ordklasse, bøying, uttale, etymologi (altså ordets opprinnelse) og eksempler på bruk.

Gode kilder til informasjon:

 • Store norske leksikon: snl.no
  Store norske leksikon er et gratis oppslagsverk skrevet av fagpersoner. Det er en god kilde å bruke til for eksempel definisjoner eller for å få oversikt over et tema.
 • Wikipedia: wikipedia.org
  Wikipedia er vanligvis ikke en god kilde å henvise til i en oppgave. Artiklene er ikke nødvendigvis skrevet av fagpersoner, og i prinsippet kan alle gå inn og endre dem. Så hvorfor er Wikipedia likevel med på denne lista?

  Wikipedia er, i likhet med snl.no, en god måte å få oversikt over et tema før du begynner å søke andre kilder. I tillegg kan kildehenvisningene i bunnen av sida være nyttige for å finne relevante bøker eller artikler om et tema. Her må du være kildekritisk og vurdere kildene nøye. Er kilden troverdig, objektiv, nøytral og egnet?

Nettsider du har tilgang til gjennom biblioteket:

 • Kristiansand folkebibliotek: krsbib.no/e-materialer
  En oversikt over alle digitale tjenester du har tilgang til gjennom biblioteket. Mange av dem må man enten være koblet til bibliotekets trådløse internett eller bruke bibliotekets datamaskiner for å benytte seg av.

  Her kommer i tillegg noen utvalgte sider:
 • Bibliofil: kristiansand.bib.no
  Her kan du søke i bibliotekets boksamling, reservere bøker og se hva du har lånt.
 • Biblioteksøk: bibsok.no
  Finner du ikke boka du leter etter i Bibliofil?
  Da kan du søke den opp i Biblioteksøk og bestille den fra et annet bibliotek i Norge.
  (Krever nasjonalt lånekort)
 • Atekst mediearkiv: app.retriever-info.com
  Dette er en artikkeldatabase med tilgang til nye og gamle artikler fra en rekke norske aviser.
  Bare tilgjengelig fra bibliotekets datamaskiner
 • Nasjonalbiblioteket: nb.no
  Her finner du en del eldre norske bøker som du kan lese gratis på nett.
  Du har tilgang på noe hjemmefra, og noe har du bare tilgang til fra biblioteket.
 • Idunn: idunn.no
  Idunn er en database med fagartikler.
  Bare tilgjengelig fra biblioteket
 • Lovdata pro: lovdata.no/pro
  Her finner du Norges lover og andre rettskilder.
  Bare tilgjengelig fra biblioteket.

Lydbøker, e-bøker, podcast og film

 • BookBites
  Dette er en app der du høre lydbøker og lese e-bøker gratis ved å logge på med lånekortet ditt. Søk opp BookBites-appen og last den ned der du pleier å laste ned apper.
 • Filmoteket: filmoteket.no
  På Filmoteket kan du se mange filmer helt gratis ved å logge inn med lånekortet ditt. Du kan låne opptil fem filmer hver måned.
 • Filmbib: filmbib.no
  Her kan du se mange norske dokumentarfilmer og kortfilmer. Logg på med lånekort og pinkode.
  (Krever nasjonalt lånekort)
 • Krsbibpod: soundcloud.com/krsbibpod
  En samling av Kristiansand folkebibliotek sine podcaster. Her ligger det blant annet opptak av forfattersamtaler og episoder om bok-klassikere.
 • Verdensbiblioteket: verdensbiblioteket.no
  Verdensbiblioteket gir deg fri tilgang til lyd- og e-bøker på en rekke språk.